ટોપ_બેક

વિડિયો

  • ઘર્ષક સામગ્રીનું ઉત્પાદન

    Zhengzhou Xinli Wear-resistant Materials Co. Ltd. એ એબ્રેસિવનું ઉત્પાદન કરવા માટે એક વ્યાવસાયિક ફેક્ટરી છે.

  • બ્રાઉન ફ્યુઝ્ડ એલ્યુમિના ફેક્ટરી

    તમારા પ્રત્યાવર્તન અને ઘર્ષક માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાની બ્રાઉન ફ્યુઝ્ડ એલ્યુમિના

  • 46# ગ્રીન સિલિકોન કાર્બાઇડ

    ગ્રીન સિલિકોન કાર્બાઈડ મુખ્ય કાચી સામગ્રી તરીકે પેટ્રોલિયમ કોક અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સિલિકામાંથી બનાવવામાં આવે છે.

12>> પૃષ્ઠ 1/2